viagra online valium online Deniz Yıldızı Etüt

There seems to be an error with the player !

Ett

Tam Ö?renme Modeli Nedir? Tam ö?renme bir ünite analiz çal??mas?d?r! Program?n kalite kontrol sürecedir! Böylece program üzerinde denetim sa?lanarak, ö?renme eksiklikleri belirlenir.   Her ö?r…

Rehberlik

DEN?Z YILDIZI ETT E??T?M MERKEZ?NDE A?LE E??T?ME YNEL?K HANG? PROGRAMLAR VAR? Et e?itim merkezimiz, ett e?itim programlar?nda bir ilke imza at?yor. Ett merkezimiz anne-baba okulunda e?itim faailiyetlerinde ?retmenlere ynelik verilen pedegojik formasyon e?itimi…

Sosyal Etkinlikler

Sosyal Etkinliklerin amac?; ?rencileri bir btn olarak e?itmek ve sorumluluk duygular?n? geli?tirmektir. Akademik al??malar?n yan?nda hayattaki pek ok f?rsat?n da fark edilmesini desteklemektir. Sosyal Etkinlik, ?renci Kulb ve Toplum H…
Loading

Ön kay?tlar?m?z devam ediyor. 

Duyurular

YAZOKULU FAAL?YETLER?M?Z  www.yazokuluizmir.com  ?S?ML? WEB S?TEM?ZDE YER ALMAKTADIR.


2013 YILI YAZOKULU KAYITLARIMIZ 

DEVAM ETMEKTED?R ...                                                              


HER AY DÜZENL? OLARAK UYGULANAN AYLIK SBS  SINAVI 08 MART TAR?H?NDE YAPILACAKTIR...


ATC   Abacus Training  Center    ile haftasonu  mental aritmetik kurslar?m?z devam etmektedir....

http://atcturkey.com


28 OCAK - 08 ?UBAT TAR?HLER? ARASINDA 


GENEL DERS TEKRARI VE E??T?C? ÇALI?MALARLA Ö?RENC?LER?M?Z?N     YEN? DÖNEME DAHA DONANIMLI VE HAZIR HALDE G?RMES? ?Ç?N 


SÖMESTR TAT?L? BOYUNCA ETÜT MERKEZ?M?Z H?ZMET VERECEKT?R...


1.2.3. ve 4. SINIFLARA YÖNEL?K ?NG?L?ZCE VE FRANSIZCA D?L E??T?M?..


DERS PROGRAMLARI ?ÇER???M?ZE DERS PROGRAMI BUTONUNDAN ER??EB?L?RS?N?Z...


5.6.7. ve 8. SINIFLARA YÖNEL?K ÖZEL DERS DESTEKL? HAZIRLIK PROGRAMIMIZ BA?LAMI?TIR..


2012 / 2013 E??T?M Ö?RET?M YILI KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTED?R...


YAZOKULU FAAL?YETLER?M?Z  www.yazokuluizmir.com  ?S?ML? WEB S?TEM?ZDE YER ALMAKTADIR.


 


Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile me?gul olmak, güzel çiçekler yeti?tirmek ister.
Baz? insanlar da adam yeti?tirmekten ho?lan?r.Bahçesinde çiçek yeti?tiren adam çiçekten bir ?ey bekler mi? Adam yeti?tiren adam da çiçek yeti?tirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda dü?ünen ve çal??an adamlard?r ki memleketlerine ve milletlerine ve bunlar?n istikbaline faydal? olabilirler.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Servis

 

?leti?im Adresimiz

Telefon: 0 232 362 19 72
Fax     : 0 232 362 42 46
Gsm   : 0 533 556 82 10
Adres: 1821. Sokak No: 5 / 1 Bostanl? / ?ZM?R
E - Posta :  
yenidenizyildizi@hotmail.com  
                  bilgi@denizyildizietut.com
                
Web:  www.denizyildizietut.com